Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Studiedag** 03-10-2023
Herfstvakantie 23-10-2023 t/m 27-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 t/m 05-01-2024
Studiemiddag* 01-02-2024
Voorjaarsvakantie 09-02-2024 t/m 16-02-2024
Studiedag** 11-03-2024
Goede vrijdag 29-03-2024
2e Paasdag 01-04-2024
Meivakantie 22-04-2024 t/m 03-05-2024
Hemelvaart + brugdag 09-05-2024 t/m 10-05-2024
2e Pinksterdag 20-05-2024
Studiemiddag* 28-05-2024
Studiedag** 26-06-2024
Zomervakantie 05-07-2024 t/m 16-08-2024

 

Vakantierooster schooljaar 2024-2025***

Herfstvakantie 21-10-2024 t/m 25-10-2024
Kerstvakantie 23-12-2024 t/m 03-01-2025
Voorjaarsvakantie 03-03-2025 t/m 07-03-2025
Meivakantie 18-04-2025 t/m 05-05-2025
Hemelvaart + brugdag 29-05-2025 t/m 30-05-2025
2e Pinksterdag 09-06-2025
Zomervakantie 07-07-2025 t/m 15-08-2025

*Bij een studiemiddag gaat uw kind tot 12 uur naar school. Vanaf 12 uur is uw kind onderwijsvrij.

**Een studiedag betekent een volledige dag onderwijsvrij voor uw kind.

*** Goede vrijdag en 2e Paasdag vallen in 2025 aan het begin van de meivakantie.
Vanuit het schoolbestuur wordt het vakantierooster nog aangevuld met extra vrije dagen voor enkele vakanties en studie(mid)dagen waarbij de leerlingen vrij zijn.
Wanneer deze bekend zijn wordt u hierover in een volgende nieuwsbrief geïnformeerd.

Extra verlof

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Alle scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat uw kind niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op rijksoverheid.nl staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Extra verlof is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk en gebonden aan een aantal richtlijnen. Ons stroomschema biedt inzicht in de omstandigheden waaronder verlof gerechtvaardigd is. Extra verlof kan alleen via het hiervoor bestemde formulier aangevraagd worden bij de locatieleider. Het formulier kunt u ook aanvragen via de locatieleider. Indien er voor uw verlofaanvraag ook een werkgeversverklaring vereist is, dan kunt u dit formulier gebruiken.
De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. Aan de hand hiervan beoordeelt de locatieleider of uw kind in aanmerking komt voor extra verlof.