Groenerwijs

Sinds de start van schooljaar 2022/2023 groeit Omnis Kindcentrum de Linden toe naar een groen kindcentrum. Omnis blijft namelijk innoveren om het beste onderwijs aan kinderen te bieden, als goede voorbereiding op de toekomst. Als aanvulling op het bestaande onderwijs is er een nieuw concept ontwikkeld: Groenerwijs.

Missie Groenerwijs
Kinderen zijn de toekomst. De nieuwe burgers die de samenleving vormgeven. Het is belangrijk dat zij gezond opgroeien en hun meerwaarde ontdekken. Dat ze bewust worden van hun leefomgeving en weten wat goed is voor mensen, dieren en planten.

We creëren met Groenerwijs een kansrijke omgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich optimaal ontplooien met persoonlijk afgestemd aanbod. Waar ze hun talenten ontwikkelen en vaardigheden meekrijgen zodat ze hun hele leven een betekenisvolle rol in de maatschappij vervullen en samen bouwen aan een duurzame samenleving.

Kernwaarden
De kernwaarden van Groenerwijs zijn ‘avontuur’, ‘natuur’, ‘samen’ en ‘groeien’.

Groeiplan
De invoering van het nieuwe concept gebeurt stapsgewijs. In 2022 zijn de eerste aanpassingen doorgevoerd. Zo heeft de hal in het schoolgebouw een upgrade gekregen en is het kleuterlokaal aangepast met groene, uitdagende hoeken. Ook staan er veel meer planten in de lokalen voor een gezond binnenklimaat en hebben alle leerlingen een Groenerwijs Dopper gekregen zodat ze elke dag water kunnen drinken op school. Daarnaast is er ook in het onderwijs een hoop veranderd. De kinderen gaan nog meer naar buiten; om te leren, om te spelen en om te eten. Want uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn en beter leren door veel buiten te zijn.

Aan de hand van een groeiplan wordt de Linden de komende jaren steeds verder Groenerwijs. Per schooljaar worden doelen gesteld die voortkomen uit het groeiplan. Bijvoorbeeld het verder vergroenen van het plein en het buiten spelen, eten en leren. Daarnaast volgt het team trainingen om een Breinheldenschool te worden.