Groenerwijs

Sinds de start van dit schooljaar groeit Omnis Kindcentrum de Linden toe naar een groen kindcentrum. Omnis blijft namelijk innoveren om het beste onderwijs aan kinderen te bieden, als goede voorbereiding op de toekomst. Als aanvulling op het bestaande onderwijs is er een nieuw concept ontwikkeld: Groenerwijs.

Groenerwijs streeft naar gezonde, actieve, sociale en persoonlijk vaardige kinderen die zorg hebben voor hun medemens en omgeving. Groenerwijs biedt een op ervaring gerichte groene, leer- en ontwikkelomgeving (binnen en buiten) voor alle kinderen. Dit geldt voor zowel opvang als onderwijs.

De invoering van het nieuwe concept gebeurt stapsgewijs. Tijdens de zomervakantie van 2022 zijn de eerste aanpassingen doorgevoerd. Zo heeft de hal in het schoolgebouw een upgrade gekregen en is het kleuterlokaal aangepast met groene, uitdagende hoeken. Ook staan er veel meer planten in de lokalen voor een gezond binnenklimaat en hebben alle leerlingen een Groenerwijs Dopper gekregen zodat ze elke dag water kunnen drinken op school.

Daarnaast is er ook in het onderwijs een hoop veranderd. De kinderen gaan nog meer naar buiten; om te leren, om te spelen en om te eten. Want uit onderzoek blijkt dat kinderen gezonder zijn en beter leren door veel buiten te zijn.
Tijdens de lesdag worden er verschillende activiteiten aangeboden aan de leerlingen waarbij ze in beweging zijn, bewegend leren noemen we dit. Zoals het uitrekenen van een som en vervolgens de uitkomst springen of met stoepkrijt het alfabet op het schoolplein schrijven en gaan al rennend van letter naar letter woorden spellen. Zo beleven de leerlingen de lesstof op een andere manier dan in het klaslokaal, dit heeft een positief effect op de leerresultaten.