Onze visie

In ons kleinschalige kindcentrum voelt ieder kind van twee tot twaalf jaar zich gezien en gehoord, net als hun ouders. Het enthousiaste en betrokken team bereidt uw kind van jongs af aan voor op de wereld van morgen. We doen dit in kleine groepen waar uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt. Er zitten maximaal twee groepen samen in onze ruime klaslokalen. Dit zorgt voor rust en geeft structuur.

We gebruiken vernieuwende (onderwijs)methodes en middelen, met veel aandacht voor samenwerken, creatief denken, problemen oplossen, presenteren en het vergroten van digitale kennis. Vaardigheden die onmisbaar zijn in de toekomst van uw kind. Onze uitdagende combinatie van zelf ervaren, horen en zien biedt uw kind wat hij of zij nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen en zijn of haar talent te ontdekken en te vergroten. We hebben hierbij ook veel aandacht voor bewegen en buiten op ontdekking gaan.

Kinderen bespreken samen met de leerkracht en de ouders hun leerdoelen, waarbij naast kennis ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden heel belangrijk is. Ons onderwijsconcept zorgt voor enthousiaste, nieuwsgierige en betrokken leerlingen die veilig in een vertrouwde omgeving bij ons kunnen opgroeien.

We werken nauw samen met de dagopvang voor kinderen van 0 t/m 3 jaar waarmee we ons gebouw delen: Kibeo Egelantierstraat. Samen zorgen we ervoor dat uw kind een goede start maakt in het basisonderwijs zodra hij of zij vier jaar wordt. Voor en na schooltijd kan uw schoolkind spelen op de BSO van Kibeo.

Kijk voor meer informatie ook eens opĀ scholenopdekaart.nl