Onze opvang

Binnen ons kindcentrum is er een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs. We werken samen met de dagopvang waarmee we het gebouw delen: Kibeo Egelantierstraat. Is uw kind 3,5 jaar (of 3 jaar en al toe aan het traject), dan mag hij of zij mee doen aan het peuter-kleutertraject. Uw kind raakt hierbij spelenderwijs gewend aan de kleuterklas; hij of zij leert het klaslokaal kennen, de juffen en de toekomstige klasgenootjes. Zodra uw kind vier jaar wordt is de overstap naar de kleutergroep maar een kleine stap, de omgeving, leerkrachten en de kinderen zijn immers al vertrouwde gezichten.

Een kijkje in de Dagopvang

Voor en na schooltijd kan uw kind naar de buitenschoolse opvang (BSO) van Kibeo Egelantierstraat. Deze is ook binnen ons kindcentrum gevestigd. Zo zorgen wij ook hier voor een goede afstemming tussen opvang en onderwijs.

Inschrijven voor opvang